Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jako "GDPR") a souvisejícími zákony na ochranu osobních údajů. GELCO s.r.o. jako správce osobních údajů veškeré údaje získané od zákazníků zpracovává výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, poskytnutí zboží a služeb a neposkytuje je třetím osobám. GELCO s.r.o. je současně zpracovatelem Vašich osobních údajů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá GELCO s.r.o. s Vašimi osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští právní základ zpracování v souladu s čl. 6 GDPR (nejčastěji na základě smlouvy), za dodržení veškerých postupů podmínek čl. 12, 13 a násl. GDPR a souvisejících zákonů. (více po kliknutí na odkaz zpracování osobních údajů)